Vitajte

Naša škola Obchodná akadémia v Prievidzi má už niekoľko rokov titul Ambasádorská škola Európskeho parlamentu (European Parliament Ambassador Schools - EPAS).

Cieľom tohto programu je šíriť povedomie o Európskej únii a európskej parlamentnej demokracii medzi mladými ľuďmi prostredníctvom poskytovania aktuálnych a praktických vedomostí. Naši senior a junior ambasádori pripravili pre žiakov našej školy a pre širšiu verejnosť rôzne podujatia, prostredníctvom ktorých získajú informácie o Európskej únii a o právomociach Európskeho parlamentu. Naše aktivity boli na takej úrovni, že sa nám podarilo získať osvedčenie Ambasádorská škola Európskeho parlamentu.

Vytvorte si webové stránky zdarma!