EÚ a MY

 EÚ a MY

konferencia o fungovaní inštitúcií EÚ, aktuálnych témach EÚ, plánovaných aktivitách EPAS na Obchodnej akadémii v Prievidzi

čas: 20. február 2020, 12:30 - 14:00

miesto: Klubovňa Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

špeciálny hosť: p. Dionýz Hochel, riaditeľ  Kancelárie EP na Slovensku

Prezentácia účastníkov 12:00 - 12:30

Program:

  1. Otvorenie
  2. Pár faktov o EÚ (prezentácia D. Ondro, S. Weindlingová)
  3. Európsky parlament - frakcie a slovenskí europoslanci (A. Matiesková)
  4. Aktuálne témy EÚ (D. Golubovič, L. Letavajová)
  5. Euroscola 2019 (D. Takács, L. Slivoňová)
  6. Aktivity EPAS v budúcom období (T. Kľučiarová, K. Hlinková )
  7. Čo ma naučilo Dánsko (hosť Braňo Rajecký)
  8. Diskusia
  9. Záver
Vytvorte si webové stránky zdarma!